NOVO! Poliklinika Muminović je jedina zdravstvena ustanova koja nudi terapiju primjenom TOMATIS METODE!

Primjena Tomatis metode podrazumijeva neurosenzornu stimulaciju mozga, prirodnim putem, kroz jedinstvene programe slušanja Muzika kao sredstvo stimulacije U obradi informacija, uho igra osnovnu ulogu. Ono hvata okolne zvukove, kao i zvukove vlastitog glasa, pretvara ih u električne podražaje i prenosi ih u mozak, koji ih analizira. Također, uho je uključeno u koordinaciju, ravnotežu i ritam - stoga [...]

Logopedske usluge u Poliklinici Muminović!

Logopedska usluga u oblasti dijagnostike, savjetovanja i terapije komunikacijskih i jezično-govornih poremećaja kod djece i odraslih: - usporen govorno-jezični razvoj, - poremećaji izgovora, - poremećaji fluentnosti govora, - rehabilitacija slušanja i govora kod osoba s oštećenjem sluha, disfazije i afazije dječije dobi. Izdvajamo rehabilitaciju govora kod osoba koje su izgubile govor usljed moždanog udara ili [...]

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH