fbpx

NOVO! Poliklinika Muminović je jedina zdravstvena ustanova koja nudi terapiju primjenom TOMATIS METODE!

Primjena Tomatis metode podrazumijeva neurosenzornu stimulaciju mozga, prirodnim putem, kroz jedinstvene programe slušanja Muzika kao sredstvo stimulacije U obradi informacija, uho igra osnovnu ulogu. Ono hvata okolne zvukove, kao i zvukove vlastitog glasa, pretvara ih u električne podražaje i prenosi ih u mozak, koji ih analizira. Također, uho je uključeno u koordinaciju, ravnotežu i ritam - stoga [...]

Logopedske usluge u Poliklinici Muminović!

Logopedska usluga u oblasti dijagnostike, savjetovanja i terapije komunikacijskih i jezično-govornih poremećaja kod djece i odraslih: - usporen govorno-jezični razvoj, - poremećaji izgovora, - poremećaji fluentnosti govora, - rehabilitacija slušanja i govora kod osoba s oštećenjem sluha, disfazije i afazije dječije dobi. Izdvajamo rehabilitaciju govora kod osoba koje su izgubile govor usljed moždanog udara ili [...]

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH