fbpx

Fizikalna medicina ili druga šansa života!

Ambulantu fizikalne medicine vodi Prim.dr. Ermana Ibukić specijalista fizikalne medicine i rekabilitacije. Na raspolaganju pacijentima je kompletan fizikalni pregled i dijagnostika bolesnika sa mogućnošću snimanja DEXA aparata kod sumnje na osteopotozu. Za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju postoji divna izreka:

Druga šansa života!
Nema nijedne grane medicine, gdje fizikalna terapija i kineziterapija nisu sastavni dio liječenja!

Šta je fizikalna terapija? Šta je kineziterapija?

Fizikalna terapija predstavlja aplikaciju (primjenu) raznih oblika fizičke energije (svijetlosne, toplotne, električne, magnetne, mehaničke…) u cilju prevencije, liječenja i funkcionalnog osposobljavanja oboljelih i povređenih (medicinska rehabilitacija).

Naziv fizikalna terapija potiče od grčke reči “fysis”, što u prevodu znači “prirodna”, tj.primjena prirodnih faktora u svrhe liječenja. Još su stari Asirci, Egipćani, Grci i Rimljani koristili Sunčevu svijetlosnu energiju u svrhe liječenja.Takođe, u grčkoj i rimskoj istoriji nalaze se prvi zapisi o elektroterapiji, primjeni životinjskog elektriciteta u terapijske svrhe ( Aristotel, Skribonie, Dioskurid ). I stari Kinezi su koristili prirodne agense u svrhe liječenja, posebno toplotu, pokret, ubod…

Zato možemo reći da je fizikalna terapija jedna od najstarijih metoda liječenja u istoriji medicine.
Zahvaljujući napretku i razvoju tehnologije, posebno elektronike, omogućena je kontrolisana upotreba raznih oblika fizičke energije kao što su : električna energija, zvučna energija, svijetlosna energija i dr. To su tzv. viještački fizički agensi. Pomenimo samo LASER kao fascinantno otkriće XX vijeka , čije su terapeutske mogućnosti ogromne! I pored toga “kraljicom” fizikalne terapije smatra se kineziterapijaterapija pokretom!

Termin “rehabilitacija” potiče od latinske reči “rehabilitatio” koja znači ponovo uspostavljanje ranijeg, predjašnjeg stanja. Medicinska rehabilitacija podrazumeva sve postupkei aktivnosti kojima je cilj da smanje posljedice

ortopedia.

oboljenja ili povredjivanja i razviju preostale fizičke i psihičke sposobnosti.

Šta podrazumijeva pregled fizijatra?

Pregled liječnika, specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije obuhvata opšti pregled i specijalni dio pregleda. U opštem dijelu pregleda uzimaju se sledeći podaci od pacijenta, tzv. Anamneza:

 • lični podaci

 • glavne tegobe

 • sadašnja bolest

 • ranije bolest,

 • porodična anamneza

 • psihosocijalna anamneza

Specijalni pregled podrazumijeva procjenu funkcionalnog stanja pacijenta, tzv. Status functionalis, kada liječnik procenjuje:

 • posturu (stav, držanje tela)

 • hod

 • aktivnu i pasivnu pokretljivost kičme i svih zglobova

 • tonus, trofiku i snagu mišića po MMT (manuelnom mišićnom testu)

 • refleksnu aktivnost

 • senzibilitet

 • antropometrijske mjere (mjere se obim i dužina ekstremiteta)

 • stanje periferne cirkulacije

 • test aktivnosti dnevnog života (ADŽ test)

Uz klinički pregled, ukoliko je potrebno sprovode se dodatna dijagnostička ispitivanja, kao što su:

 • laboratorijska ispitivanja (pregled krvi i urina)

 • RTG

 • CT (kompjuterizovana tomografija) tj. skener

 • MR (magnetna rezonanca)

 • EDg (elektromioneurografija – EMNG gornjih i donjih ekstremiteta)

 • ultrazvuk mekih tkiva i zglobova

 • Doppler krvnih sudova vrata, gornjih i donjih ekstremiteta

  Kada je neophodno, dijagnoza se postavlja timski, konsultacijom doktora drugih specijalnosti: neurologa, neurohirurga, ortopeda, reumatologa, vaskularnog hirurga. Nakon postavljene dijagnoze pravi se individualni terapijski plan, optimalan za svakog pacijenta koji podrazumeva primjenu medikamenata, fizikalne terapije i kinezitrapije. Još jedan terapijski izbor čini masaža kao oblik mehanoterapije.

.

Za dodatna pitanja, informacije i zakazivanje termina možete nas kontaktirati na brojeve telefona: + 387 37 229 780 ili +387 63 991 770 (Viber i Whatsapp)

Svaki radni dan od 07 do 15 sati!

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH