fbpx

NAŠI ODJELI

NAŠI ODJELI

SAVREMENA TEHNOLOGIJA I STRUČNO MEDICINSKO OSOBLJE

Zdravstvene usluge iz medicine rada su svakodnevno dostupne našim građanima, a pružaju se u opremljenoj ambulanti za tu namjenu, koju vodi Prim.dr. Zlata Ramić specijalista medicine rada.

U mogućnosti smo učiniti kompletan pregled pacijenata sa izvođenjem funkcionalnih testova koji su potrebni za ovu djelatnost te izdavanje ljekarskih uvjerenja potrebnih za školsku djecu i omladinu, zasnivanje radnog odnosa, polaganje vozačkog ispita i sl .

Medicina rada je preventivna djelatnost koje je glavni zadatak održavanje i unapređenje zdravlja zaposlenika te što dulje očuvanje radne sposobnosti.

Temelji se na multidisciplinarnoj djelatnosti čiji su glavni ciljevi:
uklanjanje potencijalno opasnih faktora na radnom mjestu,
prevencija profesionalnih bolesti i nesreća na radu,
unapređenje zdravlja djelatnika, poboljšanje radnih uslova i organizacije rada, što sve treba pridonijeti višoj razini fizičkog i mentalnog stanja djelatnika te održavanju njihova radnog kapaciteta.

Radno mjesto je često potencijalno opasno okruženje. Profesionalna opasnost za zdravlje i sigurnost na radu često zahvata velik broj zaposlenika.

Prema nekim procjenama 30-50% zaposlenika izloženo je nepovoljnim fizičkim, hemijskim ili biološkim faktorima, prekomjerno teškom fizičkom radu ili nepovoljnim ergonomskim radnim uslovima. Poseban je problem psihološko opterećenje radnog mjesta koje može prouzročiti stresne simptome.

Uz postojeće zdravstvene probleme radnog okruženja u neposrednoj će se budućnosti pojaviti i novi problemi vezani uz nove opasne tehnologije, nove fizičke i hemijske uzročnike u radnom prostoru, koji će biti još više izraženi zbog tendencije starenja radničke populacije te upošljavanja posebno osjetljivih skupina (hronični bolesnici, hendikepirane osobe).

Medicina rada je u svom razvitku prolazila brojnim razvojnim fazama – od rudimentarnih začetaka proizašlih iz prvih nedovoljno definiranih spoznaja da određeni poslovi dovode do specifičnih zdravstvenih opasnosti, pa do definirane znanstvene discipline.

Njezin je razvoj bio uslovljen sa jedne strane razvojem znanosti, posebno medicine, te s druge strane novim društveno-ekonomskim odnosima i razvojem proizvodnje.

Za uspješan rad u uslovima moderne tehnologije potrebni su zaposlenici zadovoljavajućeg tehničkog znanja, ali i dobre fizičke i psihičke kondicije i očuvanog zdravlja.

Novi zaposlenici, često nenaviknuti na nove uslove rada i života, bez radnog iskustva i sigurnosne obučenosti, teško se privikavaju, što se može odraziti i na njihovu zdravstvenom stanju, posebno u pogledu pojave povreda pri radu i obolijevanja, što ima za posljedicu odsutnost sa posla (apsentizam).

Pri zapošljavanju novih radnika treba u prvome redu obratiti pažnju prilagođavanju njihovih fizioloških i psiholoških karakteristika radnim uslovima, tj. prilagođenosti čovjeka specifičnom radnom mjestu, ali i prilagođenosti radnih uslova karakteristikama čovjeka na tom radnom mjestu.

Da bi se udovoljilo svemu spomenutom, zdravstvena zaštita radnika treba biti izrazito multidisciplinarna aktivnost pa su u nju uključene različite discipline, npr. fiziologija rada, psihologija rada, patologija rada, ocjenjivanje radne sposobnosti, ekologija rada, ergonomija i socijalna zaštita.

Hirurgija (od grčke riječi – cheirourgia, doslovno značenje “ručni rad”) je medicinska specijalnost koja se bavi tretmanom bolesti i povreda na operativni, manuelni ili instrumentalni način.

U našoj dnevnoj bolnici s operacijskim blokom provodi se operacijsko liječenje u lokalnoj i općoj anesteziji , kao i dnevna terapija.

Opća hirurgija se najviše bavi hirurgijom probavnog trakta. Od ostalih hirurških disciplina tu su ambulantne operacije koje se rade u lokalnoj anesteziji zbog kožnih tumora, žuljeva i uraslih nokata.

Najčešće operacije su holecistektomija, hernioplastika i apendektomija. Povrede također rješavaju opći hirurzi.

Amputacije udova zbog problema sa cirkulacijom, infekcijama ili traumom mogu obavljati hirurzi ali i ortopedi. Abdominalni hirurzi se bave uglavnom hirurgijom probavnog trakta a abdominalna hirurgija je subspecijalizacija opće hirurgije.

U praksi, ako uzmemo prilike koje vladaju u Bosni i Hercegovini, operativne zahvate probavnih organa i trbušnog zida obavljaju opći hirurzi.

Operacije kožnih tumora koje se izučavaju u plastičnoj hirurgiji na studijama medicine su vrlo često u domenu opće hirurgije.

U ratnim uslovima opći hirurzi su često imali priliku da otvaraju grudni koš, evakuiraju krvne podlive unutar lobanje (subduralni ili epiduralni hematom), liječe povrede bubrega, prelome kostiju, opekotine i druge zahvate iz domena hirurških subspecijalizacija.

Hirurške specijalnosti i subspecijalnosti:

 • Opća hirurgija
 • Kardiotorakalna hirurgija
 • Kolorektalna hirurgija
 • Pedijatrijska hirurgija
 • Plastična hirurgija
 • Vaskularna hirurgija
 • Traumatska hirurgija
 • Hirurška onkologija
 • Hirurgija trbušnog zida
 • Maksilofacijalna hirurgija
 • Oralna hirurgija
 • Ortopedska hirurgija
 • Neurohirurgija
 • Oftalmologija
 • Urologija

 

Ginekološka ambulanta za bolesti žena i praćenje trudnoće, bogato opremljena zadovoljiti će sve potrebe naših pacijenata.

Ginekologija je grana medicine koja se bavi bolestima i poremećajima ženskih spolnih organa.

U ginekologiji se posebno proučava neplodnost, usavršavaju se operacije, nastojanje ranog otkrivanja malignih tumora ženskih spolnih organa, a istražuje se i liječe neki poremećaji mokrenja zbog bolesti tih organa.

GynecologistDjelatnosti ginekologije kao javne medicinske grane:

– socijalno-medicinska zaštita žena
– zaštita zaposlenih žena
– zaštita žena u svrhu zaštite (i planiranja) trudnoće i materinstva

Našim pacijentima stoji na raspolaganju kvalitetan i bogato opremljen medicinsko – biohemijski laboratorij.  U mogućnosti smo pružiti široku paletu hematoloških , biohemijskih i imunohemijskih analiza.

Medicinski biohemijski laboratorij:

 • Biohemijske pretrage
 • Funkcionalni testovi
 • Hematološke pretrage
 • Hormoni
 • Imunohemijske pretrage
 • Kolagulacijske pretrage
 • Pretraga stolice
 • Tumorski biljezi
 • Koštani biljezi
 • Urin
 • Ostale pretrage
 • Specijalne pretrage

PRIPREMA

Kako se pripremiti za dolazak u laboratoriju ?

Za većinu laboratorijskih analiza poželjno je :

 • da pacijent gladuje 12-14 sati prije uzimanja krvi
 • da pacijent prije vađenja krvi ne uzima lijekove koji mogu uticati na rezultat
 • izbegavati fizički napor dva do tri dana prije davanja krvi
 • na analizu donjeti prvi jutarnji urin u sterilnoj apotekarskoj bočici
 • ukoliko je potrebno uraditi bris grla ili usne duplje, savetuje se da pacijent ne doručkuje niti da sprovodi  higijenu usne duplje (da ne pere zube)

Djelatnost pedijatrije je sigurno najplemenitiji dio prakticiranja medicine i jedna od onih grana gdje je brz oporavak i izlječenje pacijenta moguće samo uz maksimalan angazman liječnika, medicinskih sestara / tehničara i svih uposlenih, a na zadovoljstvo, sreću i olakšanje roditelja i naših najmlađjih pacijenata.

pedi

Preventivna pedijatrija se bavi zdravom djecom i podrazumijeva:

– praćenje rasta i razvoja djeteta
– vakcinaciju prema nacionalnom i međunarodnim kalendarima vakcinacije
– ultrazvučno snimanje kukova u prvoj godini života
– pregled djece pred polazak u kolektiv
– sistematske preglede pred polazak djece u školu, kao i tokom školovanja.

Kod nas možete u okviru pedijatrijske službe sprovesti sve redovne preglede za djecu koji podrazumijevaju praćenje rasta i razvoja zdravog djeteta.

Ako je vaše djete bolesno možete doći na pregled kod iskusnih i posvećenih pedijatara, neonatologa (liječnika za novorođenčad), kao i visokostručnih pedijatara – subspecijalista iz različitih grana medicine (pulmologija, alergologija, kardiologija, fizijatrija, ortopedija i druge).

Posjedujemo savremenu opremu za potrebnu dijagnostiku (ultrazvuk kukova, abdomena, CNS-a, pulsna oksimetrija, spirometrija…).

Urology

Urologija se bavi dijagnostikom i liječenjem :

   • Bolesti bubrega
   • Bolesti mokraćne bešike
   • Bolesti prostate
   • Bolesti polnih organa

Uzimanjem uzoraka za laboratorijsko-biohemiska ispitivanja služba urologije u okviru Poliklinike Muminović obavlja:

   • Specijalističke preglede pacijenata
   • Ultrazvučne preglede
   • Liječenje bolesnika sa urološkim problemima.
   • Pregled pacijenta obuhvata anamneza (razgovor sa pacijentom), čitanje tumačenje predhodnih nalaza (laboratorijskih, ultrazvučnih nalaza…) koje je pacijent ima prije nego što je došao u našu kliniku. Zatim se pristupa fizičkom pregledu bolesnika, a ukoliko je potrebno detaljnije ispitivanje obavlja se ultrazvčuni pregled i/ili rendgenološko ispitivanje , po potrebi uzimaju se uzorci brisa uretere, urina, sperme ili krvi za dodatna laboratorijska ispitivanja.

Nekada se dijagnoza postavi na osnovu ovih početnih anamnestičkih ispitivanja ali često su potrebna dodatna ispitivanja radi uspostavljanja definitivne dijagoze bolesti.

Dodatna ispitivanja uključuju i ultrazvučna snimanja:

   • bubrega,
   • mokraćne bešike, (kod žena i muškaraca)
   • snimanje prostate, testisa, epididma(kod muškaraca)

U opremljenoj ambulanti za bolesti srca i krvnih žila od strane subspecijaliste kardiologa, pružamo kompletan kardiološki pregled od EKG nalaza , UZV srca, holter monitoringa do ergomerije.

Šta je KARDIOLOŠKI PREGLED?

Elektrokardiogram, klinički pregled, mjerenje krvnog pritiska, srčane frekvencije, evaluacija faktora rizika (povišen krvni pritisak, masnoće u krvi, šećerna bolest, pušački staž, gojaznost, stresan posao) za bolesti srca i vaskularnog sistema.

Pregled i kontrola stentiranih i kardiohirurških operisanih pacijenata. Procjena subjektivnih tegoba u vidu brzog zamaranja, tegova u vidu osećaja pritiska, stezanja, bola, pečenja u grudima sa ili bez širenja u druge dijelove tijela u miru ili u naporu.

kar

Šta je EHOKARDIOGRAFSKI PREGLED?

Pod njim se podrazumijeva procjena funkcije srčanog mišića i očuvanost kontraktilne funkcije srca, procjena pokretljivosti srčanog mišića (postoji prethodno poznato oboljenje srčanog mišića), utvrđivanje stanja i eventualnog oboljenja srčanih zalistaka, procjena srčane snage, dijagnostika urođenih i stečenih srčanih mana, mjerenje volumena i mišićne mase srca.

Šta je DOPPLER KRVNIH SUDOVA VRATA?

Pod ovim se podrazumijeva procjena protoka brzine krvi kroz krvne sudove vrata (arterije i vene), procjena rizika za eventulana moguća oboljenja u smislu slabije prokrvljenosti moždanog sistema i eventualne rizike za moždani udar. Procjena kvaliteta i kvantiteta suženja krvnih sudova vrata.

Ukoliko imate simptome kao što su nesvjestica, vrtoglavica, prolazna ili dugotrajna slabost i oduzetost jedne polovine tela, prolazna oduzetost moći govora, prolazna i/ili oduzetost mišićne snage ili oslabljenost i/ili potpuni gubitak senzorne osetljivosti, treba da obavite pregled.

Šta je DOPPLER KRVNIH SUDOVA DONJIH I GORNJIH EKSTREMITETA (arterija i vena)?

Pod ovim se podrazumijeva procjena protoka krvi kroz krvne sudove ekstremiteta i postojanje eventulnih suženja. Ukoliko imate simptome kao što su grčevi i bolovi u listovima potkoljenica na pređenih 30, 50, ili 100 metara, oticanje nogu, proširene vene nogu ili primijetite promjene na koži ekstremiteta, treba da obavite ovaj pregled.

Šta je HOLTER EKG – 24h MONITORING?

Pod ovim se podrazumijeva praćenje srčanog rada (frekvencije i ritma srca tokom 24 sata). Ukoliko imate simptome u smislu ubrzanog i/ili nepravilnog srčanog rada (lupanje i preskakanje srca), nudimo Vam procjenu, analizu i preporuku za dalje praćenje i liječenje.

Šta je HOLTER 24 – ČASOVNOG KRVNOG PRITISKA?

Pod ovim se podrazumijeva praćenje vrijednosti krvnog pritiska tokom 24 sata. Ukoliko imate simptome kao što su bolovi u glavi, zujanje u ušima, vrtoglavica i nesvjestica, pritisak u grudima, nudimo Vam preporuku za dalje liječenje i eventualnu dopunsku dijagnostiku.

Šta je ERGOMETRIJSKI TEST (test opterećenja na pokretnoj traci)?

Pod ovim se podrazumijeva procjena očuvanosti prokrvljenosti srčanog mišića i eventualni rizik za oboljenja kao što je angina pektoris i infarkt srca.

Ukoliko imate simptome u vidu brzog zamaranja pri uobičajnim fizičkim aktivnostima, bolova u grudima pri fizičkom naporu, javite se da bi na vreme adekvatnim liječenjem spriječili nastanak oboljenja srca.

U našoj dermatovenerološkoj ambulanti pružamo kompletandermatološki pregled. Mnogim ljudima nije poznato čim se sve dermatolozi bave. Isto tako, nije im poznato ni da mi u punom nazivu nismo dermatolozi, nego dermatovenerolozi.

Dermatološki pregled je vrsta specijalističkog pregleda koji obuhvata pregled kože i sluzokože cijelog tijela i kožnih dodataka : noktiju i kose.
Pregled je bezbolan, ne zahtijeva pripremu pacijenta ,obavlja se preledom golim okom ili nekim od aparata lupom i načešće dermatoskopom. a osim pregleda lupom-uveličavajućim staklom i lampom, za pregled pigmentacija i nepigmentovanih promijena na koži i sluzokožama koristi se dermatoskop sa mjernim podeocima i svijetlom.Za praćenje pacijenata sa neuobičajenim ili rizičnim promjenama na koži koristi se fotoaparat sa dermatoskopom. Pregled prosječno traje oko 20-30 minuta , zavisno od stanja bolesnika i težine bolesti.

Dermatološki pregled obuhvata:

 • Anamnezu – uzimanje podataka o postojećim tegobama i smetnjama.
 • Ličnu i porodičnu anamnezu- podatke o prethodnim i sadašnjim kožnim i drugim bolestima od značaja, alergijama , lekovima koje pacijent uzima i bolestima kod krvnih srodnika )
 • Dermatološki pregled (status)
 • Završno mišljenje i određivanje terapije
 • Dopunske dijagnostičke ili estetske procedure : biopsije promena na koži, uklanjanje bradavica tečnim azotom ili radiotalasnim aparatom, hemijski piling za uklanjanje fleka i vraćanje elastičnosti i ujednačavanje tena, konturiranje lica i ublažavanje bora hijaluronskom kiselinom

U intervencije spadaju:

 • Uklanjanje dobroćudnih izraštaja na koži – različitih vrsta bradavica,fibroma, cisti,rožastih i drugih keratoza-promena nastalih delovanja faktora sredine ili sunčanjem
 • Hemijski piling – to je kontrolisano uklanjanje površinskih slojeva kože radi podmlađivanja, bijeljenja fleka i osviježavanja tj vraćanja tonusa i elastičnosti kože lica i dekoltea kao i ujednačavanja boje kože –voćnim kiselinama i trihlorsirćetnom kiselinom.
 • Procedura traje do 1h , uz preporuku za njegu kože prvih 7 dana po tretmanu, tj. izbjegavanja izlozenosti suncu i nekom ljekovima ili aktivnostima
 • Tretman lica u okviru održavanja terapije akni obuhvata uklanjanje mitisera , cisti sa lica i smirivanje iritacije nakon čišćenja. Posebno se preporučuje osobama sa bubuljicama, nečistom masnom kožom sa proširenim porama
 • Fileri i mezoterapija predstavljaju metode kojima se u kožu unose kokteli vitamina, fragmenti hijaluronske kiseline i drugih aktivnih supstanci .Njima se odlažu ili ublažavaju znaci starenja kože : opuštenost, sivilo, gruba tekstura kože, vidljive bore, koje se javljaju u pojedinim fazama života : poslije porođaja, u pubertetu, u menopauzi, sa naglom promjenom težine, kod stresa, ubrzanog tempa života, pušenja, hormonskih promjena  . Metode spadaju u umjereno invazivne, ne mogu nikada da zamene agresivne procedure plastične hirurgije-face lifting, dermabraziju i dr. Mogu među sobom kombinovati i ponavljati na 7, 15 , 30,60, 90 dana ili kako dermatolog odredi.

Radi održavanja visokog standarda rada dermatološke sluzbe i postizanja optimalnih rezultata terapije ili intervencije , ljekar određuje kontrolne preglede, konsultacije ili kontrole nakon manjih hirurških intervencija tj. dorade zaostalih promjena.

 • Pregled i mišljenje za dijagnostičke zahvate u sedaciji i operaciji
 • Liječenje akutne i kornične boli
 • Ordinacija za liječenje boli

Kako možete znati da patite od kroničnog bolnog sindroma?

Bol se smatra kroničnom kada traje duže od tri mjeseca, kada ne reagira na lijekove za bol, kada Vam ne dopušta miran san, kada zbog nje gubite apetit, kada Vas udaljava s posla, remeti odnose s obitelji i prijateljima i/ili kada zbog nje gubite svaki interes.

Anesteziologija i reanimacija

Pristup liječenju boli dijelimo na farmakološko i nefarmakološko liječenje.

Farmakološko liječenje uključuje multimodalne principe liječenja boli kombinacijom različitih vrsta analgetika te adjuvantnih lijekova od kojih su najčešći antidepresivi i antiepileptici.

Najčešća bolna stanja koja se liječe u ambulanti za bol su: kronične mišićno-koštane boli, Sy lumbosacrale, Sy cervicobrachiale, lumboishialgije, neuralgije n. trigeminusa, glavobolje, postherpetička neuralgije, neuropatske boli, bolna dijabetička polineuropatija te maligna bol.

Od nefarmakoloških metoda uz fizikalnu terapiju najčešće se koristi akupunkturno liječenje kroničnih mišićno-koštanih boli, fibromijalgije, FBSS, bolnih leđa, bolova u vratu, smrznutog ramena, teniskog lakta, neuragija trigeminusa, Belove paralize, tenzijske i migrenozne glavobolje, postherpetičke neuralgije, dizmenoreje.

Akupunkturno se liječenje uspješno primjenjuje kod smetnja u menopauzi, prepartalne pripreme trudnica, mučnina i povraćanja u trudnoći, alergija i astma.

Ortopedija ili ortopedska kirurgija je grana kirurgije, koja se bavi s mišićno-koštanim sustavom. Ortopedski kirurzi koriste operativne zahvate i neoperativne zahvate, da bi umanjili ili otklonili posljedice mišićno-koštanih trauma, sportskih ozlijeda, degenerativnih bolesti, infekcija, tumora ili kongenetalnih poremećaja.

Služba je u stalnoj suradnji sa državnim i privatnim klinikama i institutima radi praćenja suvremenih dostignuća u dijagnostici i operativnoj i konzervativnoj terapiji iz domena ovih specijalnosti. Također se kroz kongrese i simpozije u BiH i inozemstvu prate i apliciraju najnovija saznanja u sferi dijagnostike i terapije.

ortopedia

Vrše se klinički pregledi i dijagnostika uz pomoć digitalnih RTG aparata najnovije generacije s minimalnim zračenjem, uz pomoć modernog multislajs aparata za kompjuteritziranu tomografiju, te aparata za magnetsku rezonanciju / nema zračenja /.

Ultrazvučna dijagnostika obavlja se kod djece i odraslih na najnovijim aparatima visoke rezolucije.

Služba koristi kompletnu laboratorijsku dijagnostiku, kao i internističke službe koje pomažu u pripremi za operacijske zahvate .

OPIS DJELATNOSTI:

 • pregledi djece dojenačke, vrtićke i školske dobi cjelokupnog sustava organa za kretanje s posebnim akcentom na kralježnice , kukove, koljena, stopala itd.
 • pregledi odraslih svih starosnih grupa, dijagnostika oboljenja i ozljeda kralježnice, velikih zglobova , ekstremiteta, vrata i trupa
 • liječenje traumatskih i posttraumatskih stanja nakon ozljeda i nakon operacija svih starosnih grupa djece i odraslih
 • manji operacijski zahvati u regionalnoj, sprovodnoj i lokalnoj anesteziji
  pregledi lokomotornog sustava u sferi medicine rada, priprema dokumentacije za invalidske i
 • druge zdravstvene komisije
 • sudska vještačenja iz domena kirurgije, ortopedije i traumatologije

DJEČIJA ORTOPEDIJA:

  • ortopedski pregled i dijagnostika djece dojenačke dobi, starije djece, mladeži i odraslih te terapija
  • ortopedski pregled i ultrazvučni skrining kuka djece dojenačke dobi,dijagnostika i terapija (ortopedska pomagala prema indikaciji)
  • ultrazvučni probir tumora i tumorima sličnih tvorbi lokomotornoga sustava djece i odraslih
  • neuroortopedija
  • pregled, dijagnostika i terapija (ortopedska pomagala) neurorizične djece, mladeži i odraslih
  • pregled , dijagnostika te preporuka za mjesto odnosno mjesta ortopedsko-kiruškog djelovanja, radi kontraktura odnosno deformacija djece, mladeži i odraslih( infantilna cerebralna paraliza, lezije mozga kod prometnih nesreća, rupture aneurizme te klasični cerebralni inzulti – spastični sindrom)
  • pregled ,dijagnostika i preporuka za liječenje kod mlohavih kljenuti gornjih i donjih ekstremiteta djece i odraslih

Manji ortopedsko-kirurški zahvati:

   • blokada (instilacija analgetika i kortikosteroida) u velike i male zglobove ekstremiteta , odnosno bolna mjesta lokomotornog sustava
   • punkcija zglobova
   • kirurška sanacija ganglioma, higroma i slično
   • ablacija nokta
   • evakuacija hematoma lokomotornog sustava

Ambulantu fizikalne medicine vodi Prim.dr. Ermana Ibukić specijalista fizikalne medicine i rekabilitacije.

Na raspolaganju je kompletan fizikalni pregled i dijagnostika bolesnika sa mogućnošću snimanja DEXA aparata kod sumnje na osteopotozu.

Šta je fizikalna terapija? Šta je kineziterapija?

Fizikalna terapija predstavlja aplikaciju (primjenu) raznih oblika fizičke energije (svijetlosne, toplotne, električne, magnetne, mehaničke…) u cilju prevencije, liječenja i funkcionalnog osposobljavanja oboljelih i povređenih (medicinska rehabilitacija).

fizikalna
Još su stari Asirci, Egipćani, Grci i Rimljani koristili Sunčevu svijetlosnu energiju u svrhe liječenja.Takođe, u grčkoj i rimskoj istoriji nalaze se prvi zapisi o elektroterapiji, primjeni životinjskog elektriciteta u terapijske svrhe ( Aristotel, Skribonie, Dioskurid ). I stari Kinezi su koristili prirodne agense u svrhe liječenja, posebno toplotu, pokret, ubod…

Zato možemo reći da je fizikalna terapija jedna od najstarijih metoda liječenja u istoriji medicine.

Zahvaljujući napretku i razvoju tehnologije, posebno elektronike, omogućena je kontrolisana upotreba raznih oblika fizičke energije kao što su : električna energija, zvučna energija, svijetlosna energija i dr. To su tzv. viještački fizički agensi.

Pomenimo samo LASER kao fascinantno otkriće XX vijeka , čije su terapeutske mogućnosti ogromne! I pored toga “kraljicom” fizikalne terapije smatra se kineziterapijaterapija pokretom!

Termin “rehabilitacija” potiče od latinske reči “rehabilitatio” koja znači ponovo uspostavljanje ranijeg, predjašnjeg stanja.

Medicinska rehabilitacija podrazumeva sve postupkei aktivnosti kojima je cilj da smanje posljedice oboljenja ili povredjivanja i razviju preostale fizičke i psihičke sposobnosti.

Šta podrazumijeva pregled fizijatra?

Pregled liječnika, specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije obuhvata opšti pregled i specijalni dio pregleda. U opštem dijelu pregleda uzimaju se sledeći podaci od pacijenta, tzv.

ANAMNEZA:

   • lični podaci
   • glavne tegobe
   • sadašnja bolest
   • ranije bolest,
   • porodična anamneza
   • psihosocijalna anamneza

Specijalni pregled podrazumijeva procjenu funkcionalnog stanja pacijenta, tzv. Status functionalis, kada liječnik procenjuje:

   • posturu (stav, držanje tela)
   • hod
   • aktivnu i pasivnu pokretljivost kičme i svih zglobova
   • tonus, trofiku i snagu mišića po MMT (manuelnom mišićnom testu)
   • refleksnu aktivnost
   • senzibilitet
   • antropometrijske mjere (mjere se obim i dužina ekstremiteta)
   • stanje periferne cirkulacije
   • test aktivnosti dnevnog života (ADŽ test)

Uz klinički pregled, ukoliko je potrebno sprovode se dodatna dijagnostička ispitivanja, kao što su:

   • laboratorijska ispitivanja (pregled krvi i urina)
   • RTG
   • CT (kompjuterizovana tomografija) tj. skener
   • MR (magnetna rezonanca)
   • EDg (elektromioneurografija – EMNG gornjih i donjih ekstremiteta)
   • ultrazvuk mekih tkiva i zglobova
   • Doppler krvnih sudova vrata, gornjih i donjih ekstremiteta

Kada je neophodno, dijagnoza se postavlja timski, konsultacijom doktora drugih specijalnosti: neurologa, neurohirurga, ortopeda, reumatologa, vaskularnog hirurga.

Nakon postavljene dijagnoze pravi se individualni terapijski plan, optimalan za svakog pacijenta koji podrazumijeva primjenu medikamenata, fizikalne terapije i kinezitrapije.

Još jedan terapijski izbor čini masaža kao oblik mehanoterapije.

gastroenterolog

U endoskopskoj gastroenterološkoj ambulanti od strane iskusnog endoskopičara na savremenom videoendoskopskom aparatu pružamo usluge gastroskopije, rektoskopije i kolonoskopije u dijagnostičke i terapijske svrhe.   

Gastroenterologija proučava bolesti probavnog sistema i to bolesti jednjaka, želuca, tankog crijeva, debelog crijeva, bolesti bilijarnog sistema, pankreasa i peritoneuma.

Na aparatima vrhunske kvalitete naši doktori pružaju sve vrste ultrazvučnih pregleda :

 • abdomen,
 • urotrakt,
 • krvne žile,
 • štitna žlijezda,
 • dječiji kukovi,
 • ultrazvuk srca djece i odraslih

Ultrazvuk je aparat koji se koristi za snimanje unutrašnjih organa. To su talasi koji se iz sonde usmeravaju ka unutrašnjim organima i kada naidju na prepreku (organ koji se snima) na ekranu se prikazuje slika posmatranog dela tela. Ovom metodom može se snimiti većina organa u telu: štitna žlezda (tireoidea), dojka, srce, jetra i slezina, žučni putevi, pankreas, mokraćna bešika, bubrezi i bubrežni putevi, genitalni organi kod žena, prostata kod muškaraca, ureteri, kukovi i centralni nervni sistem kod beba, kao i ligamenti, tetive i mišići.

Snimanje je potpuno bezbolno, bez štetnog efekta i zračenja. Ultrazvukom se sa lakoćom otkrivaju kamen u žučnoj kesici i žučnim putevima, kamen u bubregu, prati i kontroliše trudnoća, rast i razvoj bebe u stomaku, otkrivaju se tumorske promene, krvarenje ili slobodna tečnost u stomaku. Ukoliko je potrebno da se pregleda protok kroz krvne sudove glave, vrata, ruku ili nogu, tada se radi COLOR DOPLER ULTRAZVUK.

NAŠE USLUGE

NUDIMO PREKO 100 MEDICINSKIH USLUGA

KONTAKTIRAJTE NAS!

Imate pitanje? Želite zakazati termin? Pošaljite nam poruku! Rado ćemo Vam odgovoriti!

   START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH