fbpx

Ne uzimajte antibiotike na svoju ruku !

Razvoj medicinske mikrobiologije, infektologije i razvoj antimikrobne terapije smanjili su obolijevanje i smrtnost od infektivnih bolesti na do tada najniži nivo u istoriji ljudske vrste.

Takođe, sve bolji uslovi za život i bolja, pravilna ishrana učinili su da se prosečan ljudski vijek jako produži. Dostignuća savremene medicine omogućuju multidisciplinaran pristup u dijagnostici i terapiji.

Do dijagnoze bolesti može se doći na više načina, korišćenjem različitih savremenih postupaka. Postoji veliki broj infektivnih bolesti za koje se sa prilično velikom vjerovatnoćom može pretpostaviti uzročnik.

Na primjer, uzročnik gnojne angine je streptokok grupe A, uzročnik tuberkuloze je bacil tuberkuloze, uzročnik gonoreje je gonokok itd. Vremenom, uočeno je da mikroorganizmi posjeduju urođenu “osjetljivost” i “neosjetljivost” prema različitim vrstama i grupama antibiotika. Takođe, tokom posljednjih 60 godina otkriveno je i sintetisano na desetine novih antibiotika, od kojih su mnogi ušli u upotrebu.

Sve napred iznete činjenice ukazuju na to da je borba sa infekcijama jednostavna, rutinska i predvidljiva stvar. Nažalost, nije tako. Višedecenijska (zlo)upotreba antibiotika dovela je do promjene obrazaca osjetljivosti mikroorganizama prema antibioticima.

Takođe, sposobnost mikroorganizama da se prilagode novim uslovima je izuzetna. Lijekovi koji su dugo i suvereno korišćeni danas često više nisu efikasni. Danas postoje mikroorganizmi neosjetljivi na veliki broj različitih antibiotika, a to predstavlja veliki terapijski problem.

Zbog toga, kada ste bolesni i kada vaš ljekar smatra da postoji potreba da vam se uradi mikrobiološki pregled, uradite ga. Dobra i pravovremena mikrobiološka dijagnostika omogućuje vašem ljekaru da dobije potrebne informacije o uzročniku bolesti, primjeni optimalnu terapiju, olakša i skrati tok bolesti i spreči nastanak i širenje mikroorganizama neosjetljivih na antibiotike. Svjetska zdravstvena organizacija je borbu protiv infektivnih bolesti i pravilnu upotrebu antibiotika postavila kao jedan od prioriteta.

Važno je znati

  • liječite se antibioticima samo onda kada vaš ljekar smatra da je to potrebno, a prema rezultatima mikrobiološkog pregleda;

  • liječite se dovoljno dugo, onako kako vam je ljekar naložio;

  • nemojte nikada uzimati antibiotike na svoju ruku; – mikrobiološka dijagnostika je brz način da vaš ljekar dobije sve informacije potrebne za vaše liječenje.

Izvor: http://e-ordinacija.ba/

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH