NOVO! Poliklinika Muminović je jedina zdravstvena ustanova koja nudi terapiju primjenom TOMATIS METODE!

Primjena Tomatis metode podrazumijeva neurosenzornu stimulaciju mozga, prirodnim putem, kroz jedinstvene programe slušanja

Muzika kao sredstvo stimulacije

U obradi informacija, uho igra osnovnu ulogu. Ono hvata okolne zvukove, kao i zvukove vlastitog glasa, pretvara ih u električne podražaje i prenosi ih u mozak, koji ih analizira. Također, uho je uključeno u koordinaciju, ravnotežu i ritam – stoga ima vitalnu funkciju u svakodnevnom životu, bilo da razgovaramo, čitamo, učimo, pamtimo ili se jednostavno krećemo.

Obzirom da više od 80% stimulacije koju naš mozak prima dolazi iz našeg uha, ono igra veliku ulogu u moždanoj stimulaciji. Tomatis metoda značajno smanjuje trajanje tradicionalnog terapijskog ili medicinskog plana, potpuno je bezbjedna i može se koristiti u bilo kom uzrastu (djeca, odrasli ili stariji).

Muzički snimci se sastoje od Mocartovih djela, koja su bogata visokim harmonicima i visokim frekvencijama. Visoke frekvencije zvukova sadrže Tomatis filtere i pomažu da se adekvatno stimuliše auditorni sistem.

Razvijena od strane stručnjaka, ova metoda koristi napredne tehnologije i zahtijeva isključivo licencirane terapeute za njenu primjenu.

Kako radi?

Primjena Tomatis metode izvodi se pomoću aparata TalksUp®. On je napravljen tako da uz pomoć muzike i glasa, sa specifičnim parametrima, utiče na stimulaciju mozga. To omogućuje da se zvuk iznenadno prebacuje sa niskih na visoko frekventne, gdje upravo taj prelazak sa niskih na visoke frekvencije izaziva da uho ulaže dodatan napor i time trenira mozak.

Za vrijeme tretmana, klijenti slušaju muziku uz pomoć specijaliziranih slušalica koje, pored prenosa zvuka zračnim putem, omogućavaju i koštanu provodljivost zvuka. Zvuk dolazi do auditornog kanala preko slušalica koje su na ušima, ali i putem vibracija na vrhu lobanje, što povećava stimulaciju mozga.

Zvuk se prvo prenosi koštanim putem, preko lobanje i kao rezultat toga, auditorni sistem prirodno priprema uho za zvuk koji dolazi zračnim kanalom. Ovo dualno prenošenje zvuka upućuje na to da mozak tačno analizira senzornu poruku zvuka.

Kome je Tomatis metoda namijenjena?

Tomatis je validna i klinički dokazana metoda, sa preko 80 objavljenih naučnih radova. Naučni radovi su demonstrirali efikasnost Tomatis metode na različitim poljima, a odnose se na rezultate i poboljšanja u tretmanu osoba sa poteškoćama kao što su:

Razvojna disleksija, poremećaji iz spektra autizma, Aspergerov sindrom, mucanje, anksioznost i depresija, poremećaji pažnje, poteškoće u učenju.

Tomatis metoda ima dokazane benefite kod osoba sa epilepsijom, gdje povoljno utiče na motorne i kognitivne sposobnosti. Također se preporučuje za generalno poboljšanje govorno-jezičkih sposobnosti, artikulacije i tečnosti govora. Pomaže kod senzorne integracije i emocionalne regulacije.

Spoj nauke i tehnologije

TalksUp aparat, koji Tomatis metoda koristi, dijeli zvuk na dva nezavisna kanala, koji se procesiraju individualno. Zvučne karakterisike ova dva kanala mogu biti veoma različite. Svaki kanal može biti programiran da obezbijedi drugačije kompozicije frekvencija, sa drugačijom visinom originalnog zvuka. Dok koristimo TalksUp aparat, pacijent čuje jednu istu melodiju, ali njeni tonovi su na različitim nivoima i različite jačine.

Izumitelj ove metode, doktor Alfred Tomatis, specijalista za glas, prvi je uvidio povezanost između vokalnih problema pacijenta i alternacija u sluhu.

Oblasti primjene Tomatis metode:

Pažnja | Učenje | Govor i jezik | Poremećaji iz spektra autizma | Motorne sposobnosti | Integracija stranih jezika | Glas i muzikalnost | Priprema za rođenje djeteta

Za dodatna pitanja, informacije i zakazivanje termina možete nas kontaktirati na brojeve telefona: + 387 37 229 780 ili +387 63 991 770 (Viber i Whatsapp)

Svaki radni dan od 07 do 19 sati!

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH